مقدامه اي بر روتينگ

فرض كنيد شبكه اي به شكل زير داريم.
فرض كنيد كامپيوتر A كامپيوتر B را Ping كند.فرآيند كار چگونه خواهد بود؟
به محض اينكه در كامپيوتر A بعد از نوشتن ping 10.1.1.2 دكمه اينتر زده شود، دو اتفاق مي افتد :
1) ابتدا آدرس IP كامپيوتر با Mask آن AND مي شود.نتيجه 10.1.1.0 خواهد بود.
2) آدرس كامپيوتر مقصد ( كامپيوتر B ) با Mask كامپيوتر A، AND مي شود.نتيجه 10.1.1.0 خواهد بود.
چون نتيجه هر دو مرحله يكي است يعني كامپيوتر مبدا و مقصد در يك شبكه هستند.بنابراين نياز به ارسال پكت Ping به سمت Gateway كامپيوتر A نمي باشد.
حال فرض كنيد كامپيوتر A بخواهد كامپيوتر C را Ping كند.مجدداً عمليات AND بصورت بالا انجام مي شود :
1) شبكه كامپيوتر A : 10.1.1.0
2) شبكه كامپيوتر c : 20.1.1.0
نتيجه مي توان گرفت كه كامپيوتر A و C بر روي يك شبكه قرار ندارند.

( البته با توجه به آدرس IP كامپيوتر A و C و بدون توضيحات فوق هم مي توانستيم بگوييم كه دو كامپيوتر A و C بر روي يك شبكه قرار ندارند.منتها هدف نويسنده توضيح روال و فرآيند كار مي باشد. )
با توجه به اينكه كامپيوتر A و C بر روي دو شبكه متفاوت قراردارند براي فرستادن پكت به كامپيوتر C نياز به Gateway داريم.بنابراين كامپيوتر A پكت را براي روتر Gateway خود ارسال مي كند.كامپيوتر A، آدرس IP روتر Gateway خود را دارد.با كمك پروتكل ARP آدرس MAC روتر Gateway را بدست آورده و در فريم اترنت بعنوان MAC Destination قرار ميدهد.MAC Source  هم آدرس MAC كامپيوتر A خواهد بود.وقتي پكت به روتر Gateway برسد، روتر در Routing Table خود آدرس 20.1.1.1 را جستجو مي كند و متوجه مي شود كه براي رسيدن به كامپيوتر C بايد پكت را از اينترفيس S0/1 بيرون بفرستد.بنابراين روتر فريم گرفته شده از كامپيوتر A را دور انداخته و مجدداً و با توجه به Encapsulation اينترفيس S0/1 و MAC Address روتر و MAC Address روتر بعدي فريم لايه دو ( اترنت ) را از نو مي سازد.با قراردادن آدرس IP مبدا و مقصد ( كامپيوتر A و كامپيوتر C ) در هدر لايه 3، پكت ( لايه 3 ) را ساخته و از طريق اينترفيس S0/1 براي روتر بعدي مفرستد.همين عمليات در نودهاي مياني نيز انجام مي شود تا پكت به مقصد خود يعني كامپيوتر C برسد.