نگاهي به سرويس Virtual Private LAN Service ( VPLS )

VPLS در حقيقت VPN لايه 2 مي باشد.قابليت مهم Multipoint ، VPLSبودن آن مي باشد.

VPLS هم در بستر IP و هم در بستر MPLS قابل پياده سازي است ولي در بستر IP تاكنون پياده سازي نشده است.

اساس كار VPLS بر اساس تعريف Pseudo wire مي باشد.Pseudo wire را مي توان به مثابه سيمي در نظر گرفت كه دفاتر مختلف يك مشترك را بهم وصل مي كند.

با عنايت به دو فاكتور MAC Learning و BPDU Processing سرويس VPLS به دو دسته كلي تقسيم مي شود.البته خود نوع دوم نيز، به دو حالت تبديل مي شود :

-       Transport LAN service (TLS) : Unqualified Learning

در اين نوع، روتر ما Tag را نمي فهمد بنابراين اينترفيس به سمت مشترك بايد در حالت Access Mode باشد.

Vpls1-1

اين بدين معني است كه تمام شعبات مشترك در يك Broadcast Domain قرار مي گيرند.

Ethernet Virtual Connection Service (EVCS) : Qualified Learning

Tag را مي فهمد. بنابراين اينترفيس به سمت مشترك بايد در حالت Trunk Mode يا dot1q Tunnel باشد.

اين نوع سرويس براي مشتركيني مناسب است كه مي خواهند هر VLAN آنها يك Broadcast Domain مجزاباشد.

vpls1-2

همانطور كه مي دانيد در يك VLAN وقتي مي خواهيم ارتبلط بين VLAN هاي مختلف را برقرار كنيم، نياز به يك روتر داريم تا Inter VLAN Routing انجام دهيم. در VPLS و در حالت EVCS ، از ديد مشترك، Provider نقش Integrated Routing and Bridging دارد يعني هم كار Routing انجام مي دهد و هم كار Bridging.

بنابراين با توجه به مطالب فوق، اگر يك مشترك چند شعبه ( دفتر) در شهرهاي مختلف داشته باشد و بخواهد اين شعبات را بهم وصل كند، سه حالت قابل تصور است :

-به مشترك بگوييم از VLAN استفاده نكند ( و به فريم خود Tag نزند) ، ما شعبات آن را بهم وصل خواهيم كرد.

-به مشترك بگوييم از VLAN استفاده كند( و به فريم خود Tag بزند) ، ما شعبات آن را بهم وصل خواهيم كرد.

مشكل اين روش اين است كه اگر هر كدام از مشتركين ما بطور متوسط 10 عدد VLAN استفاده كند، ما نهايتاً مي توانيم در كل شبكه 400 عدد مشترك داشته باشيم.بنابراين با اين روش ما تعداد زيادي VLAN از دست مي دهيم.

-در اين روش كه بهترين حالت مي باشد ما به ازاي هر مشترك در شبكه Provider ، يك VLAN تعريف مي كنيم. يعني اگر مشترك به فريم خود يك Tag اضافه كند ، ما نيز يك   Tag تحت عنوان QinQ به آن اضافه مي كنيم. در نتيجه ما مي توانيم 4095 مشترك در شبكه داشته باشيم.

 ادامه مطلب را در قسمت دوم بخوانيد