ویژگیهای مودمهای رایزن G.SHDSL


بدلیل هزینه بر بودن ایجاد بستر فیبر نوری از محل شرکت تا مرکز مخابراتی برای مشترکین، اکثر تولید کنندگان تجهیزات لایه دسترسی، از محیط انتقال سیم مسی جهت انتقال ترافیک مشترک تا مرکز مخابراتی استفاده مینمایند.شرکتهای ارائه دهنده سرویسهای مخابراتی نیز، از سیم مسی جهت ارائه انواع سرویسهای مخابراتی به مشترکین خود استفاده مینمایند.از مهمترین تجهیزاتی که از سیم مسی بعنوان Uplink استفاده مینماید، مودمهای DSL به ویژه مودمهای G.SHDSL می باشد.LAN Extender نام دیگری است که به مودمهای جی G.SHDSL اطلاع میشود.این مودمها در دو حالت کلی، اتصال مودم به DSLAM و اتصال دو مودم به یکدیگر ( Point to Point ) استفاده می شوند. کدینگ قابل پشتیبانی توسط این مودمها در سالهای اخیر به TC-PAM128 ارتقاء پیدا کرده است.بدلیل اینکه DSLAM های منصوبه در مراکز مخابراتی، تنها تا TC-PAM32 را پشتیبانی نموده و از TC-PAM64 و TC-PAM128 پشتیبانی نمی نمایند، بنابراین در حالت اتصال مودم g.shdsl.bis به DSLAM، نمیتوان به سرعتهای بالا دست یافت. اما در حالتی که دو مودم چی دات را بصورت مستقیم و در حالت Back to Back  بهم متصل نماییم، میتوان کدینگ هر دو مودم را در حالت TC-PAM128 قرار داده و به سرعت 60Mbps دست پیدا کرد.
همانطور که در بالا اشاره گردید، کاربرد مودمهای جی دات به دو شکل زیر می باشد : 


Application of GSHDSLInternet Access                                                                                               Application of
GSHDSL: Internet AccessApplication of GSHDSLLAN to LAN                                                                                                         Application of GSHDSL: LAN-to-LAN

مودمهای جی دات رایزن، دارای قاب فلزی بوده و پنل جلوی آن به شکل زیر میباشد : 

Front
همانطور که در شکل مشخص است، تعداد 10 عدد LED در جلوی پنل طراحی شده است.عملکرد هر کدام از LED در جدول زیر بیان شده است :

LED

Color

Status

Meaning

PWR

Green

Steady

Off

The device is on.

The device is off.

RUN

Green

Steady

Blinking

Loading image file.

The system is ready.

LINK1

Green

Off

Blinking

The LAN1 is unplugged or disconnected.

The LAN1 is sending or receiving data

10/100M 1

Green

Steady

Off

The LAN1 is 100M

The LAN1 is 10M

LINK2

Green

Off

Blinking

The LAN2 is unplugged or disconnected.

The LAN2 is sending or receiving data

10/100M 2

Green

Steady

Off

The LAN2 is 100M

The LAN2 is 10M

LINK3

Green

Off

Blinking

The LAN3 is unplugged or disconnected.

The LAN3 is sending or receiving data

10/100M 3

Green

Steady

Off

The LAN3 is 100M

The LAN3 is 10M

LINK4

Green

Off

Blinking

The LAN4 is unplugged or disconnected.

The LAN4 is sending or receiving data

10/100M 4

Green

Steady

Off

The LAN4 is 100M

The LAN4 is 10M

DSL 1 ~ 4

Green

Steady

Blinking

The DSL(1 ~ 4) is Sync Status.

The DSL(1 ~ 4) is Handshaking


تصویر پنل پشتی این مودم به شکل زیر میباشد : 

Rhyzen Back panel

شکل بالا نشان میدهد که این مودم دارای پاور ماژول AC و DC میباشد که با کلید تعبیه شده در کنار میتوان نوع پاور مورد نیاز را انتخاب نمود.
چهار پورت LAN که بر خلاف برخی از مودهای موجود بازار، تا سرعت 100Mbps را پشتیبانی مینماید
محل پورت E1 که در شکل فوق و بر اساس سفارش داده شده به تولید کننده، فاقد پورت E1 میباشد.
پورت CID که جهت اتصال کابل کنسول و کانفیگ مودم از طریق کامند لاین میباشد.
پورتهای DSL که بر اساس تک زوج یا دو زوج یا چهار زوج بودن آن ، به ترتیب شامل یک پورت RJ45T ، دو پورت RJ45 و دو پورت RJ45 میباشد.
شکل PinOut پورت DSL مودم هم به شکل زیر میباشد :

                                                                                                                                         برای مودم تک زوج
 
DSL1

Pin No

Function

Designation

3

Loop 1 Ring

DSL_1 Ring

4

Loop 1 Tip

DSL_1 Tip


                                                                                                                       
                                                                                                                                    برای مودم دو زوج

DSL1

Pin No

Function

Designation

  DSL2

Pin No

Function

Designation

3

Loop 1 Ring

DSL_1 Ring

  3

Loop 1 Ring

DSL_2 Ring

4

Loop 1 Tip

DSL_1 Tip

  4

Loop 1 Tip

DSL_2 Tip

                                                                                                                              برای مودم چهار زوج

DSL1/2

Pin No

Function

Designation

  DSL3/4

Pin No

Function

Designation

3

Loop 1 Ring

DSL_1 Ring

  3

Loop 1 Ring

DSL_3 Ring

4

Loop 1 Tip

DSL_1 Tip

  4

Loop 1 Tip

DSL_3 Tip

7

Loop 2 Tip

DSL_2 Tip

  7

Loop 2 Tip

DSL_4 Tip

8

Loop 2 Ring

DSL_2 Ring

  8

Loop 2 Ring

DSL_4 Ring