تنظيم گام به گام مودم RC-W150N

پس از روشن كردن مودم، كابل Cat5 ( كابل زرد رنگ موجود در كارتن مودم ) به كامپيوتر و يكي از پورتهاي LAN مودم وصل مي كنيم.يك Browser مانند Inter Explorer يا Firefox يا Google Chrome را در كامپيوتر اجرا كرده و در قسمت آدرس آن، آدرس زير را وارد مي كنيم : Http://192.168.1.1 كه پنجره زير ظاهر خواهد شد :

figure1

در قسمت Usename/Password ،  نام كاربري و پسورد را كه هر دو admin مي باشد وارد و دكمه اينتر را مي زنيم كه وارد صفحه زير خواهيم شد :

figure2

از منوهاي بالاي صفحه Quick Setup را انتخاب مي كنيم كه صفحه زير نمايان خواهد شد :

figure3

در پايين صفحه، دكمه Next را زده تا وارد صفحه زير شويم :

figure4

در اين قسمت چيزي را تغيير نداده و دكمه Next را زده و وارد صفحه زير مي شويم :

figure5

تنظيمات اين صفحه بصورت زير خواهد بود :

Country : كشور را ايران انتخاب مي كنيم
ISP : نام سرويس دهنده خود را انتخاب مي كنيم كه در اين حالت Vpi/Vci بطور اتوماتيك در فيلدهاي مربوطه قرار خواهد گرفت. اگر نام سرويس دهنده شما در اين قسمت موجود نبود، Other را انتخاب مي كنيم.
Protocol : پروتكل را PPPOE انتخاب مي كنيم.
Connection Type : در اين قسمت هم LLC را بعنوان Encapsulation انتخاب مي كنيم.
VPI : مقدار اين فيلد توسط سرويس دهنده به ما ارائه خواهد شد كه در اين قسمت وارد مي كنيم.
VCI : مقدار اين فيلد توسط سرويس دهنده به ما ارائه خواهد شد كه در اين قسمت وارد مي كنيم.
Username ، Password : مقدار اين فيلد نيز توسط سرويس دهنده به ما ارائه خواهد شد كه در اين قسمت وارد مي كنيم.

تا اين مرحله، تنظيمات مربوط به اتصال مودم به مركز ارائه دهنده سرويس انجام شده است و براي انجام تنظيمات مربوط به قسمت وايرلس دكمه Next را زده و وارد صفحه بعد ( زير ) مي شويم :

figure7

Band : با توجه به اينكه اين مودم پروتكلهاي 802.11g ، 802.11b و 802.11n  پشتيباني مي كند مي توانيم هركدام از پروتكلهاي فوق را با عنايت به كامپيوتر خود انتخاب مي كنيم.بهتر است 2.4GHZ(B+G+N را انتخاب كنيم.
encryption را نيز با توجه تنظيمات وايرلس كامپيوتر خود انتخاب مي كنيم.
دكمه Next را زده و وارد صفحه بعد مي شويم :

figure8

صفحه فوق خلاصه تنظيمات انجام شده را نشان ميدهد كه در صورت تاييد، دكمه Finish را زده و در صفحه انتهايي دكمه Connect  را زده و كار را به پايان مي رسانيم.